Wednesday, October 28, 2009

Hak Pengarang PTS Membatalkan Perjanjian


Pengarang PTS boleh membatalkan perjanjian penerbitan apabila PTS gagal memenuhi terma-terma dalam perjanjian.

Caranya:

1. Tulis surat notis kepada PTS bahawa pengarang berhasrat mahu membatalkan perjanjian itu.

2. Sebutkan terma-terma yang dilanggar oleh PTS.


No comments:

Post a Comment