Thursday, October 29, 2009

Hak Penerbitan


Walaupun penulis-penulis PTS memegang hakcipta karya mereka, tetapi PTS memegang hak penerbitan karya penulis PTS, selama tempoh hakcipta.

Selepas 3 tahun, penulis boleh memohon kepada PTS bagi menyemak persetujuan dalam perjanjian.


No comments:

Post a Comment