Friday, October 30, 2009

Hakcipta Buku-buku PTS


Pada amnya, PTS mengamalkan dasar tidak membeli hakcipta buku-buku yang diterbitkannya.

Dengan demikian hakcipta buku-buku terbitan PTS kekal dimiliki oleh penulis.

PTS hanya melesen daripada pengarang hak menerbitkan karya-karya mereka. Maksudnya pengarang memberikan izin kepada PTS bagi menerbitkan, mengedar, dan menjual buku-buku mereka.

Hanya dalam kes tertentu sahaja penulis menjual hakcipta kepada PTS. Sebagai contoh, bagi buku-buku yang kandungannya tidak tahan lama dalam pasaran.


No comments:

Post a Comment