Tuesday, February 12, 2008

Manuskrip yang Disukai Editor PTS


Ciri-ciri manuskrip yang disukai editor adalah:

1. Menggunakan sistem ejaan yang betul seperti dalam sistem ejaan DBP.

Apabila editor melihat ejaan sudah betul semuanya, hatinya gembira, dan dia akan menilai manuskrip itu dengan sikap lebih positif.

Banyak penulis mempunyai sikap tidak peduli hendak membetulkan ejaan, sebab mereka sangka kerja editor adalah membetulkan ejaan buruk penulis. Ingat, kerja editor bukan membetulkan ejaan penulis.

Nota: Kini sudah ada penyemak ejaan automatik. Penulis digalakkan membeli dan menggunakan sofwer DEWAN EJA sebelum menghantar manuskrip kepada editor. Google dan beli on-line.

2. Menggunakan tanda bacaan dengan betul.

Termasuk dalam tanda bacaan adalah penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Kesalahan jenis ini sangat irritating kepada editor.

Apabila editor melihat manuskrip mempunyai tanda bacaan yang salah, kesannya terhadap si penulis dan kualiti manuskrip itu amat negatif.

3. Menggunakan tatabahasa yang betul.

Tatabahasa yang salah menyebabkan persepsi negatif editor terhadap penulis dan kualiti manuskrip.

4. Seluruh kandungan buku terdapat dalam 1 fail sahaja.

Jangan hantar fail bab-bab yang berasing. Ini menyusahkan kerja editor.

5. Cara menamakan fail yang betul adalah seperti di bawah:

Nama penulis + judul manuskrip
Contoh: Ainon novel Jalan Lurus

6. Dalam fail manuskrip hendaklah dituliskan maklumat penting penulis:

a. Nama penuh (dalam kad penenalan)
b. Nama samaran (jika ada)
c. Alamat rasmi surat menyurat
d. Alamat emel
e. Nombor telefon
f. ULR blog peribadi (supaya editor boleh mendapat lebih banyak maklumat berkenaan kredibiliti penulis)


Monday, February 11, 2008

Penulis Yang Disukai Editor PTS


Ciri-ciri personaliti pada seseorang penulis yang disukai oleh PTS:

1. Mempunyai sikap kooperatif, yakni suka bekerjasama dengan editor.

2. Mudah diajak berunding dan suka bertolak ansur.

3. Tidak memburuk-burukkan editor kepada penulis lain.

4. Tidak menaruh buruk sangka kepada editor.

5. Sabar dengan lumrah perbezaan pendapat dan citarasa editor.

6. Sabar dengan 'mood' dan 'angin' editor.

7. Banyak menggunakan emel apabila berkomunikasi dengan editor.

8. Tidak menulis sebarang kata-kata dalam media sosial (seperti blog dan Face Book) yang menyebabkan editor terasa dirinya disindir.

9. Apabila menulis emel, sentiasa menggunakan format yang sopan, lengkap dengan kata-kata penghargaan, doa, dan bahasa yang manis dibaca.


Friday, February 1, 2008

Penulis Baru Wajib Ikuti Kursus PTSPTS menjalankan kursus-kursus bagi melatih bakal penulis PTS.

Kursus adalah percuma.

Jadual kursus diterbitkan di http://universitipts.com

Tajuk-tajuk kursus yang wajib diikuti adalah:

1. Bahasa Melayu Tinggi (semua penulis)

2. KJ Method (semua penulis)

3. Teknik Surah Yusuf (penulis karya kreatif)

4. Bahasa persuasif (penulis nonfiksyen)

5. Terjemahan (semua penterjemah)

6. Teknik adaptasi