Tuesday, October 27, 2009

Perjanjian Terbatal Secara Automatik


Semua perjanjian penerbitan antara PTS dengan pengarang terbatal secara automatik apabila berlaku keadaan berikut:

1. Seandainya PTS muflis.

2. Sandainya PTS dibubarkan.

3. Seandainya PTS menghadapi masalah dalam urusan pembayaran hutang-hutangnya sehingga ada aset PTS yang terpaksa dipindahmilik kepada penghutang.

Nota: Terma di atas adalah bagi menjamin harta inetelek pengarang-pengarang PTS tidak dapat dipindahmilikkan kepada penghutang PTS, seperti syarikat pencetak ataupun bank-bank.


No comments:

Post a Comment