Sunday, August 30, 2009

Royalti


PTS menggalakkan penulis-penulisnya supaya tidak menjual harta intelek mereka.

1. PTS membayar royalti kepada penulis-penulisnya.

2. Royalti dibayar setiap tahun.

3. Royalti dikira berdasarkan berapa jumlah buku yang terjual bagi sesuatu tahun itu. Semakin banyak buku terjual maka semakin banyak royalti yang akan dibayar kepada pengarang.

4. Kadar royalti adalah berdasarkan harga buku yang tercetak pada kulit buku.

5. Kadar royalti juga bergantung kepada jenis buku. Ada buku yang royaltinya 5%, 7%, 10% dan 11%.

Editor yang menguruskan manuskrip penulis akan menerangkan kadar royalti yang ditawarkan kepada penulis.


Saturday, August 29, 2009

Tiada Layanan Istimewa Tentang Kadar Royalti PTS


PTS menawarkan kadar royalti yang serupa kepada semua pengarangnya.

Tiada kadar istimewa ditawarkan kepada pengarang yang mempunyai latar belakang istimewa seperti:

1. Berjawatan tinggi dalam kerajaan.

2. Mempunyai ijazah PhD.

3. Pernah menang hadiah dan anugerah.

4. Pengarang yang juga pemegang saham PTS.

5. Mempunyai gelar orang besar dan kenamaan.

6. Pernah menerbitkan karya dengan penerbit lain.

7. Pengarang yang bertugas di PTS.

8. Pengarang PTS yang bukunya paling banyak terjual.

9. Pengarang PTS yang sudah mempunyai banyak buku dengan PTS.

Semua pengarang PTS menikmati layanan yang serupa.

Ini bermakna PTS memberikan layanan istimewa kepada kualiti buku, bukan kepada siapa pengarangnya.

Sebagai contoh, sesetengah buku PTS dipilih supaya dicetak dengan kualiti premium, meskipun pengarangnya tidak pernah memenangi sebarang hadiah ataupun anugerah.


Thursday, August 27, 2009

Berkongsi Hakcipta dan Royalti antara Penulis


Banyak buku ditulis oleh 2 orang pengarang ataupun lebih.

Dalam kes begini royalti akan dikongsi oleh semua penulis. Bahagian royalti ditentukan oleh sebanyak mana sumbangan masing-masing pengarang.

Editor PTS dapat memberikan nasihat berkenaan porsi masing-masing pengarang.


Wednesday, August 26, 2009

Royalti Ilustrator Buku Nomik


Buku-buku 'nomik' (novel+komik) banyak diterbitkan oleh PTS untuk kanak-kanak dan awal remaja.

Novel jenis ini menggunakan banyak ilustrasi gaya komik, oleh itu hakciptanya dipegang bersama oleh penulis novel dan pelukis komik.

Royalti nomik dikongsi bersama oleh penulis novel dan pelukis komik.


Thursday, August 20, 2009

Royalti Terjemahan Karya Harta Awam


Apabila karya yang diterjemahkan itu sudah bertaraf harta awam (public domain), maka 100% royaltinya adalah menjadi hak penterjemah.

Karya warga negara United Kingdom (UK) menjadi harta awam selepas 50 tahun pengarangnya meninggal dunia.

Karya warga negara Amerika (US) menjadi harta awam selepas 75 tahun pengarangnya meninggal dunia.


Monday, August 17, 2009

Royalti Terjemahan Karya Kontemporari


Apabila buku yang diterjemahkan itu belum menjadi harta awam, pembahagian royalti antara penulis asal dan penterjemah adalah berdasarkan lesen hak terjemahan yang diberikan oleh penerbit asal.

Kelaziman amalan pada peringkat antarabangsa adalah seperti berikut:

Penterjemah 30%

Pengarang asal 70%


Sunday, August 16, 2009

Bagaimana Royalti Dikira


Royalti dikira berdasarkan jumlah sebenar buku yang terjual. Jadi, semakin banyak buku itu terjual, semakin banyak royalti yang dibayarkan kepada penulis.

Tempoh kiraan buku terjual adalah antara 1 Januari - 31 Desember setiap tahun.

Tarikh cek-cek royalti dihantar kepada penulis adalah mulai bulan Jun - Desember tahun berikutnya. Jadi, royalti bagi jualan tahun 2010 akan dibayar pada tahun 2011.

Nota: Maksud 'buku terjual' adalah jumlah buku yang keluar dari gudang PTS dan dihantar kepada agen dan kedai buku.


Saturday, August 15, 2009

Kadar Upah Terjemahan


Apabila PTS melantik penterjemah yang diupah, maka PTS mempunyai kadar upah terjemahannya sendiri.

Kadar PTS adalah terpakai di PTS sahaja.