Wednesday, November 25, 2009

Dasar-Dasar Editorial PTS


PTS hanya menerbitkan buku-buku yang kandungannya mempunyai ciri-ciri berikut:

(1) Memandaikan bangsa.

(2) Mematuhi hukum syariah.

(3) Menggunakan Bahasa Melayu Tinggi (BMT)


Tuesday, November 24, 2009

Dasar Bahasa PTS


PTS hanya menerbitkan manuskrip yang ditulis sepenuhnya menggunakan Bahasa Melayu Tinggi.

Ciri-ciri Bahasa Melayu Tinggi adalah:

(1) Menggunakan sistem ejaan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

(2) Menggunakan tatabahasa yang standard sebagaimana yang digunakan dalam buku Tatabahasa Dewan. Semua ayat hendaklah ayat yang lengkap subjek-predikatnya.

(3) Kosa kata yang digunakan adalah kosa kata Bahasa Melayu standard, bukan bahasa dialek.

(4) Tidak menggunakan perkataan kontot seperti tak, nak, dah, tu, ni dan lain-lain.


Monday, November 16, 2009

Manual Bahasa untuk Editing


PTS mempunyai manual Bahasa Melayu Tinggi yang dijadikan panduan kerja-kerja mengedit manuskrip.

Para editor freelance PTS dilatih supaya mahir menggunakan manual itu.

Nota: Salah satu faktor yang menyebabkan bekas editor di syarikat penerbit lain tidak semestinya sesuai menjadi editor freelance di PTS adalah disebabkan mereka tidak berminat belajar menggunakan manual PTS.