Tuesday, September 29, 2009

Hak Mengedit


PTS berhak mengedit manuskrip penulis dan melakukan perkara-perkara berikut:

1. Menambah

2. Memotong

3. Meringkaskan

4. Menukar

5. Mengubah teks

Nota: Tujuan PTS adalah supaya buku yang diterbitkan itu nanti memenuhi standard, kualiti dan pakejing PTS.


Monday, September 28, 2009

Hak Memilih Desain Kulit Buku


Desain kulit buku-buku PTS disediakan oleh PTS.

Editor PTS berhak memilih designer dan desain kulit buku.


Sunday, September 27, 2009

Hak Menentukan Judul Buku


Hak menentukan judul buku adalah hak PTS.

Judul buku yang dicipta oleh penulis adalah judul cadangan. Judul itu mungkin diterima oleh PTS, ataupun mungkin dipinda, ataupun ditolak dan digantikan dengan judul ciptaan editor PTS sendiri.

Editor juga berhak menentukan judul-judul bab dalam buku.


Friday, September 25, 2009

Hak Moral Pengarang PTS


PTS menghormati hak moral pengarang dengan menyerahkan pruf terakhir buku mereka supaya mereka baca dan semak sendiri pruf itu, dan dipersetujui semua editing yang telah dilakukan oleh editor PTS.

Penulis hendaklah menyemak kata-demi-kata pruf itu dan mencatatkan semua pembetulan dengan dakwat merah.

Tempoh yang diberikan adalah 7 hari.


Thursday, September 24, 2009

Hakcipta Terjemahan


Hakcipta buku-buku edisi terjemahan adalah dipegang oleh penterjemah, melainkan hakcipta itu sudah dijual kepada PTS.

Apabila hakcipta itu sudah dijual kepada PTS, maka penterjemah akan dibayar harga terjemahan itu sekali sahaja.

Jika hakcipta itu tidak dijual kepada PTS, maka penterjemah akan dibayar mengikut sistem royalti.


Sunday, September 20, 2009

Hakcipta Komik-M


Hakcipta komik yang diterbitkan oleh PTS dipegang oleh pekomiknya.

Jika ceritanya ditulis oleh orang lain, hakcipta komik itu dikongsi oleh penulis cerita dan pekomik.


Wednesday, September 16, 2009

Hak Istimewa Penulis PTS


Berikut adalah hak-hak istimewa yang dinikmati oleh pengarang PTS:

1. Pengarang PTS berhak menerima 10 naskhah percuma bagi setiap judul buku yang diterbitkan. Jika penulis adalah 2 orang ataupun lebih, mereka berkongsi jumlah 10 naskhah itu.

2. Pengarang dapat membeli bukunya dengan potongan harga 35%.

3. Pengarang dapat membeli buku-buku lain terbitan PTS dengan potongan harga 35%.

4. Pengarang dapat membeli secara kredit buku-buku PTS. Kredit maksimum adalah RM2,000-00. Kredit akan dipotong daripada royalti pengarang.


Friday, September 4, 2009

Hak PTS Merahsiakan Maklumat Bisnes Pengarang


PTS merahsiakan semua maklumat bisnes pengarang-pengarang PTS.

Sekiranya berlaku perceraian, pihak yang cuba menuntut wang royalti penulis perlu mendapatkan perintah mahkamah bagi mengetahui maklumat berkenaan harta intelek yang dimiliki oleh pengarang PTS.

Nota: Sekiranya berlaku kematian, PTS menghantar royalti penulis kepada penama yang namanya tertulis dalam dokumen perjanjian penerbitan.


Thursday, September 3, 2009

Hak Memahami Terma Perjanjian


Penulis PTS berhak membaca dahulu dan memahami terma-terma yang terkandung dalam dokumen perjanjian penerbitan sebelum menandatanganinya.

Editor yang menguruskan manuskrip pengarang bertanggungjawab memberi penerangan berkenaan mana-mana terma yang tidak difahami oleh pengarang.