Saturday, October 24, 2009

Hak Karya Bersaing


Penulis tidak mempunyai hak menulis untuk penerbit lain sebarang buku yang lebih kurang serupa isi kandungannya dengan bukunya yang diterbitkan oleh PTS.

Jika buku baru itu bertindan, maka hanya PTS yang berhak menerbitkannya.


No comments:

Post a Comment