Thursday, September 3, 2009

Hak Memahami Terma Perjanjian


Penulis PTS berhak membaca dahulu dan memahami terma-terma yang terkandung dalam dokumen perjanjian penerbitan sebelum menandatanganinya.

Editor yang menguruskan manuskrip pengarang bertanggungjawab memberi penerangan berkenaan mana-mana terma yang tidak difahami oleh pengarang.


No comments:

Post a Comment