Sunday, August 30, 2009

Royalti


PTS menggalakkan penulis-penulisnya supaya tidak menjual harta intelek mereka.

1. PTS membayar royalti kepada penulis-penulisnya.

2. Royalti dibayar setiap tahun.

3. Royalti dikira berdasarkan berapa jumlah buku yang terjual bagi sesuatu tahun itu. Semakin banyak buku terjual maka semakin banyak royalti yang akan dibayar kepada pengarang.

4. Kadar royalti adalah berdasarkan harga buku yang tercetak pada kulit buku.

5. Kadar royalti juga bergantung kepada jenis buku. Ada buku yang royaltinya 5%, 7%, 10% dan 11%.

Editor yang menguruskan manuskrip penulis akan menerangkan kadar royalti yang ditawarkan kepada penulis.


No comments:

Post a Comment