Sunday, September 27, 2009

Hak Menentukan Judul Buku


Hak menentukan judul buku adalah hak PTS.

Judul buku yang dicipta oleh penulis adalah judul cadangan. Judul itu mungkin diterima oleh PTS, ataupun mungkin dipinda, ataupun ditolak dan digantikan dengan judul ciptaan editor PTS sendiri.

Editor juga berhak menentukan judul-judul bab dalam buku.


No comments:

Post a Comment