Friday, September 4, 2009

Hak PTS Merahsiakan Maklumat Bisnes Pengarang


PTS merahsiakan semua maklumat bisnes pengarang-pengarang PTS.

Sekiranya berlaku perceraian, pihak yang cuba menuntut wang royalti penulis perlu mendapatkan perintah mahkamah bagi mengetahui maklumat berkenaan harta intelek yang dimiliki oleh pengarang PTS.

Nota: Sekiranya berlaku kematian, PTS menghantar royalti penulis kepada penama yang namanya tertulis dalam dokumen perjanjian penerbitan.


No comments:

Post a Comment