Thursday, August 20, 2009

Royalti Terjemahan Karya Harta Awam


Apabila karya yang diterjemahkan itu sudah bertaraf harta awam (public domain), maka 100% royaltinya adalah menjadi hak penterjemah.

Karya warga negara United Kingdom (UK) menjadi harta awam selepas 50 tahun pengarangnya meninggal dunia.

Karya warga negara Amerika (US) menjadi harta awam selepas 75 tahun pengarangnya meninggal dunia.


No comments:

Post a Comment