Wednesday, January 21, 2009

Pasukan Penterjemah PTS


PTS mempunyai senarai penterjemahnya sendiri yang sudah diberi latihan oleh PTS sendiri.

Apabila PTS memerlukan penterjemah tambahan, maka PTS akan menjalankan latihan untuk mendapatkan penterjemah baru.

Semua penterjemah PTS wajib mengambil ujian PTS, dan mengikuti latihan PTS, tanpa mengambil kira mereka sudah memiliki sijil ataupun diploma penterjemahan daripada organisasi lain.


No comments:

Post a Comment