Wednesday, February 25, 2009

Ciri-ciri Istimewa Buku-Buku Agama PTS


PTS menerbitkan 3 kategori buku-buku agama Islam:

1. Buku-buku agama untuk dibaca oleh orang-orang bukan Islam.


(a) Buku kategori ini tidak ada di dalamnya teks Arab. 

(b) Perkataan yang digunakan adalah 'Tuhan'. 

(c) Perkataan pinjaman Arab juga tidak digunakan.

2. Buku-buku agama untuk orang yang Islamnya sangat lemah.


(a) Buku kategori ini tidak ada di dalamnya teks Arab. 

(b) Perkataan 'Tuhan' dan 'Allah' digunakan, tetapi 'Tuhan' lebih banyak.

(c) Istilah-istilah Arab yang klasik digantikan dengan frasa Melayu.

3. Buku-buku agama untuk orang Islam yang pengetahuan Islamnya sudah kukuh.


Buku kategori ini memasukkan teks Arab dan istilah-istilah Arab.


No comments:

Post a Comment