Friday, June 19, 2009

Menjadi Agen PTS


Tuan dan puan boleh memohon menjadi agen PTS.

Jika tuan membeli buku-buku PTS secara tunai, proses ini sangat cepat.

Jika tuan memohon supaya mempunyai akaun kredit dengan PTS, proses ini lebih lambat kerana PTS akan melakukan kajian risiko terlebih dahulu ke atas syarikat tuan.


No comments:

Post a Comment