Wednesday, July 8, 2009

Penama dalam Perjanjian Penerbitan


Penulis PTS dikehendaki memberikan nama 2 orang waris terdekat yang akan menerima dan menguruskan pembahagian wang royalti pengarang kepada waris-waris yang ditinggalkan sekiranya berlaku kematian.

Nama mereka akan dimasukkan dalam dokumen perjanjian penerbitan.


No comments:

Post a Comment