Thursday, October 16, 2008

PTS Tidak Mengedarkan Buku Penerbit Lain


Pada masa ini PTS hanya mengedarkan buku-buku terbitan anak-anak syarikat PTS sahaja.

Ini kerana ruang gudang PTS tidak cukup bagi menyimpan buku-buku terbitan syarikat lain.

Malah sebenarnya, dalam tempoh setahun lagi, ruang yang ada diramalkan tidak dapat menampung semua buku PTS.


No comments:

Post a Comment