Tuesday, December 16, 2008

Nama Samaran


PTS membenarkan penulis-penulisnya menggunakan nama-nama samaran. Tip memilih nama samaran:

1. Nama samaran itu dapat diterima sebagai nama yang 'cantik' oleh semua golongan, baik oleh kanak-kanak, orang muda mahupun orang tua, baik lelaki ataupun perempuan, baik orang bandar mahupun orang kampung, baik oleh orang Melayu mahupun bukan Melayu.

2. Nama itu mudah dieja dan disebut.

3. Nama itu diterima sebagai 'cantik' di Indonesia.

4. Nama itu tidak trendi, sebaliknya evergreen 'cantik'.

5. Contoh nama samaran yang 'cantik' adalah 'Ain Maisarah' dan 'Farihah Iskandar'.


No comments:

Post a Comment