Tuesday, December 8, 2009

Pertindanan antara Anak-anak Syarikat PTS adalah Disengajakan


Antara anak-anak syarikat PTS berlaku pertindanan jenis buku yang masing-masing terbitkan. Sebagai contoh, semua anak syarikat PTS menerbitkan fiksyen.

Pertindanan ini adalah disengajakan, supaya setiap anak syarikat menggunakan daya kreativiti mereka bagi meneroka idea-idea baru.

Walaupun semua anak syarikat menerbitkan fiksyen, tetapi ada ciri-ciri yang berbeza antara isi kandungan dan gaya penulisan.


No comments:

Post a Comment